Mäskin aineenosia

Mäskiin lisätään eri aineenosia joilla halutaan vaikuttaa kalantuloon. Koostumusta voidaan muuttaa, kalan syömishalua voidaan lisätä tai rajoittaa tai vain karkeutta tai hajoavuutta.